Information and Reservations

Malia, Crete, Greece
The complete guide to Malia, Crete, Greece

Malia Bank'sPiraeus Bank

         

Piraeus Bank can be found on the El Venizelou, the main road through Malia which runs from Heraklion to Agios Nikolaos.

Euro Bank

         

Euro Bank

PanCreta Bank

         

PanCreta Bank